Podsumowanie roku 2015 – statystyki

Najczęściej dowództwo obejmowali:

1. Damian (23 misje)
2. Charles i Ruski (po 21 misji każdy)

Najbardziej produktywni missionmakerzy:

1. Ruski (63 misje)
2. Damian (10 misji)

 

Najbardziej popularne wśród nas są misje rozgrywane we współczesności (38 misji). Na drugim miejscu jest okres lat 80. (30 misji), a na trzecim – misje w przyszłości (14 misji).

Najczęściej gramy Stanami Zjednoczonymi (28 misji). Na drugim miejscu jest Rosja lub ZSRR (27 misji). Trzecie pod względem popularności są inne, fikcyjne, bądź niewielkie frakcje, którymi graliśmy 8 misji. Graliśmy również innymi frakcjami, jednak było to zwykle od jednej do siedmiu misji.

Łącznie rozegraliśmy 105 misji, treningów i JointOpsów. Przeszliśmy 78% rozgrywanych misji. Suma treningów wynosiła 2, a JointOpsów – 5.

Średnia graczy w roku: 8,3
Oraz średnie w poszczególnych miesiącach:

 • Styczeń: 10,0
 • Luty: 8,9
 • Marzec: 6,0
 • Kwiecień: 7,2
 • Maj: 8,0
 • Czerwiec: 9,9
 • Lipiec 6,1
 • Sierpień 8,3
 • Wrzesień 8,6
 • Październik 10,5
 • Listopad 8,0
 • Grudzień 6,9